Op dit informatiebord staat een afbeelding van de vroegere State en informatie over welke States er nog meer binnen dat dorpsgebied hebben gestaan. Tevens wordt vermeld wie de belangrijkste bewoner van de state is geweest.

In totaal zijn er in Leeuwarderadeel 6 dergelijke informatieborden geplaatst, te weten in 

Hijum – Aebingastins

Feinsum – Holdingastate

Stiens – Burmaniastate

Britsum – Lettingastate

Koarnjum – Wijdeveldstate

Jelsum – Hinnemastate

Naast deze borden is er door de Documentatiestichting onder meer langs die borden een prachtige historische fietsroute van ongeveer 40 km. ontwikkeld, die ook in delen gefietst kan worden. De fietsroutes zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, de VVV en historische/recreatieve instellingen. 

De borden samen vormen, in combinatie met de fietsroute, een mooi stukje historische informatie waardoor fietsers en ook wandelaars in het kader van Leeuwarden/Culturele Hoofdstad2018 de culturele historie kunnen snuiven.