_________________________ 

Agenda 

_________________________ 
 
 AED

_________________________

YouTube van feinsum.info
_________________________

_________________________

Feinsum (Finkum)

Sinds 1 januari 2009 is de Friese plaatsnaam ingevoerd en heet Finkum Feinsum.
Het dorp ligt 2 kilometer ten noorden van Stiens aan de weg Leeuwarden-Holwerd.

Lees verder >>

_________________________

_________________________

MEDEDELINGEN DORPSBELANG

ACTIVITEITEN 

kerstbomen

Op 10 januari worden de kerstbomen opgehaald.

Deze kunnen op de bekende plek,
de parkeerplaats bij de speeltuin,
worden gezet.

 

 

________________________

KERSTMIS 2023

Kerstverhaal Wiep Koehoorn 

 

https://wiepkoehoorn.blogspot.com/2023/12/kerstavondviering-2023-in-de-sint.html

_________________________

ZOMEROPTREDEN

CRESENDO – 6 juli 2023 20:00

Klein leed melden 


_________________________

Ziet u een kapotte lantaarnpaal, heeft u hinder van losliggende stoeptegels of ziet u loshangende takken in een boom? Voor dit soort zaken kunt u een melding doen bij de gemeente.

Vanaf 12 juni gebruiken we hiervoor een ander systeem. Meldingen komen zo sneller bij de behandelaar terecht. De ‘MijnGemeente’ app kan niet meer gebruikt worden. Hoe u vanaf nu digitaal meldingen kunt maken vindt u op www.leeuwarden.nl/signalen.
_________________________

_________________________

UPDATE: Bomen Holdingawei
& update Holdingawei inrichting

Herplant

Op bijgevoegd kaartje zijn 7 nieuwe bomen ingetekend in Feinsum.

link: Mededelingen Dorpsbelang

_________________________

_________________________

Dorpsvisie 2020-2030

Dorpsvisie Feinsum 2020-2030

_________________________

Feinsum

Ús âlde doarp op âlde grûn
is as in hûs der ’t men graach thúskomt.
Der húsgenoaten elkoar
de tiid fan de dei sizze
fan út dat hûs
sjogge we de loften
rûke we de âlde grûn
hearre we de hjerstwyn
om it hûs.
Winters glydzje we fan
Dûmny’s hoeke nei de spikerboar wer werom nei dat hûs.
Simmers feroaret it libben fan Pop nei flinter
Binne we yn oare oarden
ûs toer hâld de wacht
om ûs yn syn earmen te
slúten
bij ús
thúskomst.

22 novimber 1996
Janke Malda

_________________________

_________________________

De herder van Feinsum

Op ons YouTube kanaal staat een film van

Hielke de Groot van onze schaapherder.

link: YouTube

_________________________

_________________________

Drone-video kerk Feinsum

Hier is een video te vinden van Jorik Jansma
gemaakt met een drone.

_________________________

_________________________

Dorpsprogramma 2020

 

 

_________________________

_________________________

Videos van Feinsum

Hier zijn de videos te vinden van Hielke de Groot,
over Feinsum. ( link naar YouTube van Feinsum.info )

_________________________

_________________________

Kennismaking Burgemeester Buma

Burgemeester Buma heeft in september 2019 een kennismakingsbezoek gebracht aan alle wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden.

Lees verder >>

_________________________

_________________________

Geschiedenis van de voormalige
gemeente Leeuwarderadeel

Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft in de ruim vijfentwintig jaar van haar bestaan een groot aantal boeken verzameld. Deze informatie is te vinden via de website van de stichting, zie: http://www.documentatiestichting.nl/

Lees verder >>

_________________________

 

 

Keunstrûte in Feinsum

In september 2019 heeft
Feinsum meegedaan aan
de Trimdiel Keunstrûte.

In het weekend van 21 en
22 september was de kerk
van Feinsum open en vier
(ex)Feinsumers hadden de
kerk gericht tot een mooie
expositieruimte.

Gevarieerd werk was te zien:
schilderijen (door beginnende
en ervaren kunstenaars),
foto’s en poppenkast poppen.

Ruim 120 mensen hebben
de expositie bezocht.

_________________________

_________________________

Bildtse stroom

Lees verder >>

_________________________

 

_________________________

AVG en Privacy

Afbeeldingsresultaat voor privacy

Ook feinsum.info heeft zich te houden
aan de nieuwe AVG wetgeving.

Lees verder >>

_________________________

_________________________

Flyer Verhaalavond

UITNODIGING

VERHALEN VERTELLEN EN LUISTEREN VRIJDAGAVOND 26 JANUARI a.s.

In de Consitorie van de kerk te Feinsum Vanaf 19.00 uur is de kerk open.

_________________________

_________________________

DNALWD2018

DNALWD2018 – deel het verhaal van Finkum

 

Jouw buisje, jouw verhaal : www.dnalwd2018.nl/

 

Het verhaal van Finkum? Dat wordt verteld door al haar inwoners. Samen vertellen zij over de geschiedenis, het heden en wat hen allen verbindt met het dorp. DNALWD0218 is het community-art project dat al vele duizenden Leeuwarders heeft uitgenodigd zijn of haar verhaal in een eigen DNA-buisje te doen.

_________________________

_________________________

Restauratie torenuurwerk
in de toren 
van de St Vituskerk

In 2017 is het uurwerk van Finkum gerestaureerd door de firma Vellema uit Hallum.

Lees verder >>
_________________________

_________________________

KEUNST YN’E TSJERKE

FEINSUM CH2018

Keunst yn’e Tsjerke

_________________________

_________________________

STAMPOT AVOND

Stamppot avond

_________________________

_________________________

Feinsum doet mee aan Samen Fryslân Schoon

Zaterdagochtend 21 oktober hebben wij een geslaagde “samen Fryslân schoon” actie gehouden. Deze himmeldei zijn wij als dorp aangegaan met de Friese Milieu Federatie. Voor deze schoonmaakactie konden wij als dorp 5,- subsidie per persoon ontvangen met een maximum van 100,-. 

Lees verder >>

_________________________

_________________________

Stinzenbord Feinsum

Ter hoogte van Holdingawei 59/61 is in oktober een stinzenbord geplaatst in het kader van het Statesproject Leeuwarderadeel.

Lees verder >>

_________________________

_________________________

Shantykoor Bluswater verzorgd optreden in kerk Feinsum

Op zondag 22 oktober heeft Shantykoor Bluswater uit Stiens een optreden verzorgd in de kerk in Feinsum.

Lees verder >>

_________________________

_________________________

Skelte Hoogland onthult “trijehoek” Feinsumer Feart

Op dinsdag 12 september heeft Skelte Hoogland in Feinsum onder belangstelling van een dertigtal Feinsumers de gerestaureerde oude sneeuwschuiver “de trijehoek” onthuld. Deze trijehoek werd in de vorige eeuw gebruikt om de Feinsumer Feart bij sterk ijs sneeuwvrij te maken voor het schaatsen. 

Lees verder >>

_________________________

Werkgroep Duurzaam Feinsum

De werkgroep duurzaam Feinsum bestaat uit een vijftal dorpsbewoners, die zich in willen zetten
voor duurzame energie. De werkgroep wil kennis delen op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Lees verder >>

Speeltuin
Speel- en recreatieterrein “It Spoardok”

Het speel- en recreatieterrein “It Spoardok” is gelegen in het midden van Feinsum ca. 50m ten oosten van de St Vituskerk en gelegen aan de fietsroute Hijum Feinsum.

Lees verder >>

Haven It Spoardok

In ons mooie dorp Finkum (Feinsum) is ook een rustig, beschut gelegen kleine jachthaven aanwezig met daarnaast een leuke speeltuin voor de kleintjes en een jeu de boulesbaan
voor de wat ouderen.

Lees verder >>