duurzaamWerkgroep Duurzaam Feinsum

De werkgroep duurzaam Feinsum bestaat uit een vijftal dorpsbewoners, die zich in willen zetten voor duurzame energie. De werkgroep wil kennis delen op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

_________________________

De werkgroep beraadt zich nog op andere activiteiten op het gebied van duurzame energie.

Contactpersoon:
Klaas Hoekstra
Tel: 06 – 12 81 33 60

_________________________

presentatie van de infoavond  dd. 2 juni 2022:

Presentatie

_________________________

Informatie

Bekijk hier de folder:

3-luik Flyer Bildtse Stroom

_________________________

Bericht van de Energie Werkgroep Feinsum   

Doelstelling van de Werkgroep  is zich in te zetten voor duurzame energie.
Ze wil kennis delen op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.

Regelmatig komen de werkgroepleden bijeen en kijken hoe Feinsum een stap zou kunnen zetten naar een toekomst,
waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen behoorlijk verminderd wordt. Hoe kunnen we ons energiegebruik verminderen en op termijn onze woningen gasloos krijgen.

Belangrijk is hierbij de kennis van je energiegebruik, want meten is weten.
Als je regelmatig je meterstanden bijhoudt en hier kritisch naar kijkt, krijg je ook meer kennis over het gebruik en vooral hoe je het gebruik kunt beïnvloeden.

We kunnen allerlei technische oplossingen bedenken over het op een andere wijze produceren van onze energie met zonnepanelen, warmtepompen, windenergie, biogas, waterstof e.d., maar dit alles begint echter met energiebesparing, het verbeteren van de isolatie  van onze woningen en bewustwording van je energiegebruik.
Het staat vast dat de energiekosten de komende jaren zullen stijgen en dan geld dit zeker voor de gasprijs.

De werkgroep is op dit moment aan het uitzoeken, hoe we onze bewoners voor geringe kosten een energieopname(scan) van de woning aan kunnen bieden, waarbij ook een advies aangeboden wordt over de wijze waarop met geringe middelen, maar ook met grotere investeringen de woning beter geïsoleerd kan worden. Of men hieraan wil meedoen, zal een eigen beslissing zijn.

Eenvoudige maatregelen zijn soms door een lager energiegebruik in enkele jaren terugverdiend, andere maatregelen zullen langer duren.

We proberen financiële middelen bijeen te krijgen, opdat dit voor de bewoners aantrekkelijk zal zijn.  Hier zult u dit jaar meer van horen. Dit vraagt echter wel tijd.

Tevens houden we bij, welk vermogen aan zonnepanelen en hoeveel zonnepanelen er in Feinsum liggen. Plaatst u zonnepanelen, wilt u dan het vermogen en aantal doorgeven aan één van de werkgroepleden.

Op dit moment ligt er op 22 van de 67 woningen 114,5 KWP vermogen, opgewekt door 463 zonnepanelen. Deze wekken per jaar ongeveer 103.000 KWU op. Dit is ongeveer 1/3 van ons elektriciteitsverbruik. “Bij deze berekening is alleen rekening gehouden met het particuliere gebruik, waarbij een gemiddelde waarde per woning is berekend”.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij één van de werkgroepleden,
dit zijn Klaas Hoekstra, Ate Reitsma, Ali de Vries, Jitze Grijpstra en Sjoerd Oostra