Mededelingen

Hier vindt u het dorpsprogramma 2020

feinsum-wijkprogramma-2020

_________________________

Dorpsbelang
Voorzitter
Jitze Grijpstra

Tel: 058 – 21 31 531
jitze.bea@hetnet.nl

_________________________

Aanvraag subsidie Feinsum 2021

_________________________

Aanvraag subsidie Hijum 2021

Meldingen Klein leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan:

Verstopte kolken, verzakte tegels en bestrating, vermiste straatnaambordjes
en bepaalde snoeiwerkzaamheden van gemeentelijk groen.

Klein leed valt nu onder de gemeente Leeuwarden
met telefoonnummer 14058 of whatsapp 06 43365223 te bereiken onder kantoortijden
van 0.900 uur t/m 17.00 uur

U kunt ook gebruik maken van het internet op de website van de gemeente www.leeuwarden.nl waar een digitaal formulier te vinden is.

_________________________

Rattelwacht

Inlevertijden voor kopij van de dorpskrant “Rattelwacht”
Voor de volgende editie 2020 gelden  de volgende termijnen:
_________________________

Eerste editie 2020 inleveren kopij vrijdag 26 januari uitleveren week 7

Tweede editie 2020 kopij inleveren voor vrijdag 1 mei uitleveren week 20

Derde editie 2020 kopij inleveren voor vrijdag 28 augustus uitleveren week 37

Vierde editie 2020 kopij inleveren voor vrijdag 30 oktober uitleveren week 46

U kunt de kopij voor de Rattelwacht inleveren bij klaas@k-hoekstra.nl

_________________________