Mededelingen

_________________________

Dorpsbelang
Voorzitter
Jitze Grijpstra

Tel: 058 – 21 31 531
jitze.bea@hetnet.nl

_________________________

Aanvraag subsidie
dorpsbudget 2019

Meldingen Klein leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan:

Verstopte kolken, verzakte tegels en bestrating, vermiste straatnaambordjes en bepaalde snoeiwerkzaamheden van gemeentelijk groen.

Klein leed valt nu onder de gemeente Leeuwarden met telefoonnummer 14058 of whatsapp 06 43365223 te bereiken onder kantoortijden van 0.900 uur t/m 17.00 uur

U kunt ook gebruik maken van het internet op de website van de gemeente www.leeuwarderadeel.nl waar een digitaal formulier te vinden is.

_________________________

Rattelwacht

Inlevertijden voor kopij van de dorpskrant “Rattelwacht”
Voor de volgende editie 2019 gelden  de volgende termijnen:
_________________________

Eerste editie 2019 inleveren kopij vrijdag 26 januari uitleveren week 7

Tweede editie 2019 inleveren kopij vrijdag 26 april uitleveren week 19

Derde editie 2019 inleveren kopij vrijdag 30 augustus uitleveren week 36

Vierde editie 2019 inleveren kopij vrijdag 25 oktober uitleveren week45

U kunt de kopij voor de Rattelwacht inleveren bij klaas@k-hoekstra.nl
_________________________