Sociale activiteiten


Voor wie wil is er het verenigingsleven van Hijum-Feinsum dat plaats vindt in de Kampioen te Hijum.
Er wordt voor iedereen wel iets georganiseerd.

In Feinsum zelf organiseert het Dorpsbelang twee keer per jaar een vergadering met na afloop een gezellige nazit.

Bijna iedereen in Feinsum is lid en in meer of mindere mate betrokken bij het dorps-gebeuren.
Elk jaar wordt er in de maand mei een dorpsfeest georganiseerd door de feestvereniging Mei Elkoar Ien.

Het feest vindt plaats in Hijum op het kaatsveld.

Vier maal per jaar wordt de dorpskrant De Rattelwacht rondgebracht met daarin nieuws uit Hijum en Feinsum.

_________________________

Dorpsbelang
Voorzitter
Ate Reitsma

Tel: 06 – 17 90 09 29
Dorpsbelangfeinsum@gmail.com

_________________________

Amnesty International
Informatie schrijfavonden:
Marie ten Napel
Tel: 058 – 25 72 147
napeljd@hetnet.nl

_________________________

Omtinkers Feinsum
Bea Grijpstra – van der Wal
Tel: 058 – 21 31 531
jitze.bea@hetnet.nl

Janke de Groot – Malda
Tel: 058 – 25 72 189
degrootmalda@hotmail.com

_________________________

BreiKafee
Janke de Groot – Malda
Tel: 058 – 25 72 189
degrootmalda@hotmail.com

_________________________

Korfbalvereniging Mei Nocht en Wille
M.N. en W. Hijum
Sportcomplex Hijum
Skoallestrjitte 9  9054 KK  HIJUM
Tel: 051 – 84 31 100
mnenw.hijum@knkv.nl

Jantsje Huizinga: 0518 – 43 19 22

_________________________

Sportcomplex It Gryn
Ieleane 1  9051 LP  STIENS
Tel: 058 – 25 72 400

_________________________

Plaatselijke commissie Alde Fryske Tsjerken
Pietje Pollema
Tel: 0518 – 42 13 07
j.pollema@comveeweb.nl

Theunis Dankert
Tel: 058 – 25 72 856
thdankert@planet.nl

_________________________

Kaatsvereniging “In Nij Begjin

Henk Westerhuis
Tel: 058 – 84 31 785

_________________________

Muziekvereniging Crescendo Hijum Finkum

Henny Terpstra
Tel: 06-12 84 54 34
info@crescendo-hf.nl

_________________________

Feest vereniging Mei Elkoar Ien Hijum/Feinsum

Voorzitter: Rixt Hemeltjen
feestverenigingmeielkoarien@gmail.com

_________________________

Jeu de boule
Iedere dinsdagavond in de zomertijd om 19:00 uur in It Spoardok 
E. Brameyer
Tel: 058 – 25 74 361
beitskeh@gmail.com

Bedrijfs activiteiten

Er is een goede busverbining met Leeuwarden, Holwerd en Dokkum.

_________________________

Er is een openbare basisschool; De Arjen Roelofsskoalle in Hijum op 1 km afstand van Feinsum.

_________________________

De SRV-man komt twee maal per week langs, op woensdag voor één uur en op zaterdag ochtend voor negen uur.

_________________________

Krant
Welinda Steegstra
Iestdyk 14  9053 LS  Feinsum
Tel: 058 – 25 71 423

_________________________

Caravanstalling Banga
Poeldyk 2 9053 LM Feinsum
Tel: 058 – 25 70 958

_________________________

Caravanstalling, Klaas Hoekstra
Poelhuzen 1 9053 LN Feinsum
Tel: 06 – 12 81 33 60

_________________________

Consumptieaardappelhandel, familie Dankert
Poeldyk 1 9053 LM Feinsum
Tel: 058 – 25 72 856

_________________________

Grafisch Ontwerp, Lucien Bleekemolen
Holdingawei 18 9053 LV Feinsum
Tel: 06 – 51 63 80 51

_________________________

Kapsalon “ ’t Kapskuorke ”
Iestdyk 3  9053 LS  Feinsum
Tel: 06 – 50 97 33 72

_________________________

Naaiatelier Janke
Holdingawei 15  9053 LT  Feinsum
Tel: 058 – 25 72 189

_________________________

Noorderlicht therapie en cursussen, Agnes Tjallema
Poelhuzen 2  9053 LN  Feinsum
Tel: 058 – 25 71 428

_________________________

Trimsalon Poedelen

Tabitha Tuin-Kuiper
Bredyk 2  Feinsum
Tel: 06 – 24 60 30 80

_________________________

Bed & Breakfast By Donia en Co

Holdingawei 59 9053 LV Feinsum

Tel: 06 – 40 85 68 68

www.bydoniaenco.nl

_________________________

J&S Licht en Geluid

Hege Hearewei 2 9053 LR  Feinsum

Tel: 06 – 28 30 32 43

verhuur@jslichtengeluid.nl

https://jslichtengeluid.nl

_________________________

Beheerder begraafplaats Hijum – Feinsum

Pietie Pollema – Dijkstra

Langedyk 31

9071 XE Alde Leie

Tel: 06-10784518