Sociale activiteiten


Voor wie wil is er het verenigingsleven van Hijum-Feinsum dat plaats vindt in de Kampioen te Hijum.
Er wordt voor iedereen wel iets georganiseerd.

In Feinsum zelf organiseert het Dorpsbelang twee keer per jaar een vergadering met na afloop een gezellige nazit.

Bijna iedereen in Feinsum is lid en in meer of mindere mate betrokken bij het dorps gebeuren.
Elk jaar wordt er in de maand mei een dorpsfeest georganiseerd door de feestvereniging Mei elkoar ien.

Het ene jaar vindt het feest plaats in Hijum, het andere jaar in Feinsum.
In 2019 is het dorpsfeest in Feinsum.

Vier maal per jaar wordt de dorpskrant De Rattelwacht rondgebracht met daarin nieuws uit Hijum en Feinsum.

_________________________

Dorpsbelang
Voorzitter
Jitze Grijpstra
Tel : 058 – 21 31 531
jitze.bea@hetnet.nl

_________________________

Amnesty International
Informatie schrijfavonden:
Marie ten Napel
Tel: 058 – 25 72 147
napeljd@hetnet.nl

_________________________

Anti Shanty koor
Jitze Grijpstra
Tel : 058 – 21 31 531
jitze.bea@hetnet.nl

_________________________

Gebiedsteam Leeuwarderadeel
Bea Grijpstra – van der Wal
Tel: 058 – 21 31 531
jitze.bea@hetnet.nl

Janke de Groot – Malda
Tel: 058 – 25 72 189
degrootmalda@hotmail.com

_________________________

BreiKafee
Janke de Groot – Malda
Tel: 058 – 25 72 189
degrootmalda@hotmail.com

_________________________

Korfbalvereniging Mei Nocht en Wille
M.N. en W. Hijum
Sportcomplex Hijum
Skoallestrjitte 9  9054 KK  HIJUM
Tel: 051 – 84 31 100
mnenw.hijum@knkv.nl

Jantsje Huizinga: 051 – 84 31 922

_________________________

Sportcomplex It Gryn
Ieleane 1  9051 LP  STIENS
Tel: 058 – 25 72 400

_________________________

Plaatselijke commissie Alde Fryske Tsjerken
Pietje Pollema
Tel: 051 – 84 21 307
j.pollema@comveeweb.nl

Theunis Dankert
Tel: 058 – 25 72 856
thdankert@planet.nl

_________________________

Kaatsvereniging “In Nij Begjin

Henk Westerhuis
Tel: 058 – 84 31 785

_________________________

Muziekvereniging Crescendo Hijum Finkum

Henny Terpstra
Tel: 06-12 84 54 34
info@crescendo-hf.nl

_________________________

Feest vereniging Mei Elkoar Ien Hijum/Feinsum

Harry Feenstra

_________________________

Jeu de boule
Iedere dinsdagavond in de zomertijd om 19:00 uur in It Spoardok 
E. Brameyer
Tel: 058 25 74 361
beitskeh@gmail.com