Historie van het dorp Feinsum

Feinsum is een dorp gebouwd op de oude kwelderoever tussen Jelsum en Hijum.
Het is een terpdorp met lintbebouwing en lag vroeger aan de Middelsee.
Feinsum heeft ongeveer 170 inwoners. Feinsum is waarschijnlijk ontstaan rond een boerderij (uithof) van het klooster Mariëngaarde in Hallum waar monniken of lekenbroeders werkten. Het klooster bezat veel grond in het gebied. De betekenis van de naam is onduidelijk. Toen het klooster in 1580 de macht verloor, namen vier adellijke families deze over.
De belangrijkste hiervan was het geslacht Holdinga, eigenaar van Holdingastate,
dat tot 1800 in Feinsum stond. In 1640 stierf dit geslacht uit.

Lees de volledige historie hier:

 Historie Feinsum

  Wikipedia

_________________________