St.Vitus Kerk van Feinsum 

De kerk van Feinsum wordt beheerd door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Er worden geen kerkdiensten meer gehouden in de kerk. Wel wordt er zo nu en dan gehuwd of begraven. Ook is de kerk te gebruiken voor cursussen, kleine workshops en exposities.

De toren van de kerk  wordt beheerd door de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. De stichting heeft de toren in 2007 overgenomen van de gemeente met als doelstelling de toren als cultureel erfgoed te behouden.

Geschiedenis

In de eerste helft van de 13de eeuw werd op de terp van Feinsum een klein Romaans
kerkje gebouwd en toegewijd aan Sint Vitus, de toren is van eind 13de eeuw.
In de 15de eeuw vond een uitbreiding, in Gotische stijl, plaats naar het oosten, ramen en
ingangspartij van het romaanse deel werden aan deze moderne stijl aangepast.
Het nieuwe koor, kreeg evenals het oude, een rechte afsluiting. In 1515 werd de toren door
een bende “de Zwarte Hoop” genaamd, in brand gestoken om er de bezetting van Gelderse
soldaten uit te verjagen. Herbouw van de toren gebeurde in de oude romaanse stijl.
In de 18e eeuw kreeg de toren een zadeldak ook werden in de 18de eeuw steunberen aangebracht.
Deze zijn weer verwijderde bij de grote restauratie in de jaren 1962-’64.
In 1975 is de kerk overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tjerken.

_________________________