Onthulling kunstwerk en
opening speelterrein in Feinsum

Op zaterdag 24 mei is het gerenoveerde speel- en recreatieterrein “It Spoardok” geopend met als kers op de taart de onthulling van een nieuw kunstwerk van Hans Jouta. Voorzitter Jaap Kerstma verwelkomde een kleine tachtig mensen, waaronder genodigden en inwoners van Feinsum bij de feestelijke opening.

De voorzitter vermeldde in zijn openingstoespraak, dat Feinsum verheugd is met het nieuwe kunstwerk van Hans Jouta. Een vakjury had in opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel en in samenspraak met Dorpsbelang Feinsum vorig jaar de inzending van Hans Jouta uit Ferwert uitgekozen als beste kunstwerk. Het kunstwerk paste het beste bij het thema” het Dokkumerlokaaltsje” met een verwijzing naar het heden. Het kunstwerk beeldt onder de naam “Tiidreizgjen” het verleden naar het heden uit. Een perronklok beeldt de tijd uit die geweest is of nog gaat komen. De bijbehorende koffers duiden op vertrek of aankomst. Het bijbehorende skatebord is een verwijzing naar het heden en de toekomst. Het kunstwerk dat is opgetrokken uit cortenstaal staat pal naast het speel- en recreatieterrein “It Spoardok” aan het voormalige spoorweg tracé Leeuwarden- Dokkum en het voormalige station van Feinsum.

Het kunstwerk werd onthuld door de nieuwe wethouder van cultuur in Leeuwarderadeel mevrouw Renske van der Meulen. De wethouder feliciteerde Feinsum met zowel het kunstwerk als het gerenoveerde speelterrein en was ook vereerd dat zij deze eerste openingsklus, ook als oud inwoonster, mocht verrichten. De voorzitter van de Kultuerried Bert Fennema feliciteerde Feinsum met het nieuwe kunstwerk dat unaniem door zowel de vakjury als de vertegenwoordigers van Feinsum in deze jury voor dit kunstwerk hadden gekozen. Kunstenaar Hans Jouta was blij dat hij deze klus mocht klaren en was er destijds bij de inzending ook op gebrand om dit kunstwerk te mogen plaatsen, omdat hij ook nog familiewortels in Feinsum heeft.

Voorzitter Jaap Kerstma deelde in zijn opening ook trots mee dat dankzij de financiering van het dorpenfonds Leeuwarderadeel, Plattelands projecten van de provincie Fryslân, het fonds van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en de inzet van veel vrijwilligers de renovatie tot stand was gekomen. Het terrein is door egalisatie, drainage en herinzaai, herschikking van speeltoestellen, plaatsen van lichtmasten bij de haven, nieuw hekwerk en het aanschaffen van twee voetbaldoelen weer helemaal klaargemaakt voor de komende twintig jaar. Feinsumers, fiets- en vaarrecreanten kunnen weer volop gebruik maken van het nieuwe speelterrein.

De opening van het nieuwe speelterrein werd verricht door de oudste en de jongste inwoner van Feinsum respectievelijk Sietske Steegstra en Anne Lotte v/d Wal. Een twintigtal kinderen lieten vervolgens ballonnen op om de opening extra luister bij te zetten. De openingsceremonie werd beëindigd met een groepsfoto van alle aanwezige Feinsumers.

Na deze openingsverrichtingen is met koffie en gebak, spelletjes voor de kinderen en een optreden van het Antishantykoor van Feinsum het feest die middag met de inwoners nog eens extra gevierd.

_________________________