Feinsum (Finkum)

Sinds 1 januari 2009 is de Friese plaatsnaam ingevoerd en heet Finkum Feinsum.
Het dorp ligt 2 kilometer ten noorden van Stiens aan de weg Leeuwarden-Holwerd.
Het is een terpdorp met lintbebouwing, met als centraal punt een mooi oud kerkje
uit de 12de eeuw. In een ver verleden lag Feinsum aan de Middelsee, het klooster
Mariëngaarde had er een boerderij (uithof) waar monniken of lekenbroeders werkten.
Tot 1800 stond er in Feinsum de Holdingastate maar daar rest niets meer van behalve
de straatnaam; Holdingawei.

De bevolking van 163 inwoners ( peildatum  2016 opgave gemeente Leeuwarderadeel )
kent een grote verscheidenheid; oud inwoners, nieuwe friese import en import van elders.
Van boerenbedrijf tot ambtenaar.

67 woningen staan er in Feinsum, de meeste daarvan staan aan de Holdingawei binnen de bebouwde kom, een aantal daarbuiten verspreid over het land aan de Hege hearewei, de Iestdyk, de Bredyk, de Poeldyk en de Poelhuzen.

_________________________