Deze trijehoek werd in de vorige eeuw gebruikt om de Feinsumer Feart bij sterk ijs sneeuwvrij te maken voor het schaatsen. De Feinsumer Feart vormde een belangrijke schakel in de ijswegen van Friesland. Het gaf niet alleen schaatsplezier, maar vormde ook een snelle manier om families op te zoeken in tijden dat wegen nog niet zo begaanbaar waren als nu. Mannen trokken de trijehoek van Alde Leie naar Bartlehiem om de vaart sneeuwvrij te maken. Bij heel sterk ijs werden er zelfs paarden voor gespannen. In de eerste helft van de vorige eeuw werd de vaart ook nog veel gebruikt voor vrachtvervoer. De vaart is nu vooral bekend als onderdeel in de Friese Elfsteden(vaar)route. Bij de onthulling haalde Skelte, die zijn jeugdjaren in Feinsum heeft doorgebracht, nog veel herinneringen op over wat zich daar soms afspeelde. Deze trijehoek lag op de zolder van de familie Tjallema. Skelte Hoogland heeft deze trijehoek laten restaureren en geschonken aan het dorp Feinsum. De trijehoek staat inmiddels bij de ingang van de haven van Feinsum. Dorpsbelang Feinsum heeft er nog een bord met een beschrijving van dit historisch werktuig bij laten zetten. Dorpsbelang Feinsum wil de heer Skelte Hoogland nogmaals bedanken voor zijn initiatief, waarmee Feinsum weer een stukje aan zijn geschiedenis kan toevoegen ‚óŹ