Agenda

Najaars Dorpsvergadering
voor leden 8 november 20:00 uur.
( Ned. Hervormde kerk Feinsum )

Agenda 

 • Opening
 • Ingekomen en uitgaande stukken
 • Notulen ALV 29 maart 2019
 • Mededelingen van het bestuur o.a.
  Subsidiebeleid 2019 en 2020
  Cursus AED
  Dorpsvisie
  Speeltuin
  Bezoek burgemeester 
 • Mededelingen commissies
 • Rondvraag
 • Sluiting

 Na de pauze: Traditionele Feinsumer sjoelcompetitie om de felbegeerde beker!

Titelverdediger: Baukje Oostra

.

Tot ziens

Het bestuur Dorpsbelang Feinsum