Aanvraag subsidie dorpsbudget 2023

Voor het jaar 2023 zal Dorpsbelang Feinsum weer dorpensubsidie aanvragen.
De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van Feinsum.
De subsidie is in te zetten voor eenmalige activiteiten (met een langdurig karakter) van de verenigingen uit Feinsum of voor initiatieven van dorpsgenoten t.b.v. de leefbaarheid en participatie in ons dorp. 

De exacte voorwaarden kunt u lezen op deze website; feinsum.info.
Onderstaand kan ook het aanvraagformulier gedownload worden.

Verenigingen of bewoners met een initiatief kunnen voor het jaar 2023 een subsidie aanvraag doen bij Dorpsbelang.
Dit kan tot 1 februari 2023.

De leden van dorpsbelang Feinsum zullen uiteindelijk beslissen welke verzoeken (gedeeltelijk) ingewilligd worden.

Het is de bedoeling dat we de dorpsbudgetten zo goed mogelijk besteden voor onze dorpsbewoners. We zien daarom als dorpsbelang Feinsum graag initiatieven van onze verenigingen en dorpsbewoners om de leefbaarheid van onze dorpen zoveel mogelijk te versterken.