Uitnodiging algemene leden vergadering

Dorpsbelang Feinsum

Op vrijdag 2 november om 20.00 uur
organiseert Dorpsbelang Feinsum de najaarsvergadering voor leden
in de consistorie van de Nederlands Hervormde Kerk.

 

Agenda 

  • Opening
  • Ingekomen en uitgaande stukken 
  • Notulen ALV 6 april 2018 
  • Mededelingen van het bestuur o.a.

Oproep deelname werkgroep dorpsvisie

Subsidiebeleid 2018 en 2019

Cursus AED

CH 2018

Speeltuin budget nieuw toestel

Bezoek delegatie gemeente op 18 oktober

 

  • Mededelingen commissies 
  • Rondvraag 
  • Sluiting

 

Na de pauze: Traditionele Feinsumer sjoelcompetitie om de felbegeerde beker!

Titelverdediger: Anton Germeraad

 

Tot ziens

 

Het bestuur Dorpsbelang Feinsum